מספרים

טפט כיתובים וספרות על רקע טפט דמוי טיח באפור בהיר

#8210165209

420
טפט קולאג’ לוחיות רישוי מדינות שונות צבעוני על רקע שחור

#371812501

520
טפט קולאג’ לוחיות רישוי מדינות שונות צבעים שונים, שחור חום לבן

#371812509

520
טפט דביק , אותיות ומספרים בשחור לבן

#80142

14